Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3280 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6320114 ปราศรัย เฮ้าวัล - 326 หมู่ 11 ต.นาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 0821138121 อุดรธานี
5810022 ณัฎธินี อุ่นกาศ เชียงคำจานดาวเทียม 58/8 ม.8 ต.หย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 0821900901 เชียงราย
6420059 เรืองศักดิ์ สุขลิ้ม พิพัฒน์การไฟฟ้า 315-317 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0819756397 ร้อยเอ็ด
6410039 สิทธิ เฉลิมวรางกุล ชุมพลอีเล็กโทรนิกส์ 605/365-369 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 0863496223 เพชรบูรณ์
6060053 พิสิษฐ์ ทรงทิม - 90 ม.6 ต.มะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 0649708429 ชุมพร
5650019 นิรุจ อังศุสิงห์ เอ็น บี ซี ซาวด์ 434/4-8 หมู่6 ถ.แม่สอด-อุ้มผาง ต.มหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0812580549 แม่สอด
6460010 กัลยกานต์ ศรีชู SK TECHNOLOGY 545/19 ม.1 ต.ปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 0823395187 สุราษฎร์ธานี
5830036 สุชิน ชัยศักดิ์เลิศ สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 1/197 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 0871998398 พิษณุโลก
5620014 อุดมชัย คูศรีรัตน์ ร้านทวีธรรมการไฟฟ้า(สำนักงานใหญ่) 149-153 ถ.ชัยสุนทร ต.กาฬสินธฺ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 0815444148 ร้อยเอ็ด
6020412 คนึง ไทยกลาง อัมพรพาณิชย์ 142/1 หมู่ 12 ต.ดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 0899497459 นครราชสีมา
5860431 ธัญญพัทธ์ ธนเศรษฐทวี เอวีแซท ภูเก็ต 51/42 ม.2 ถ.เทพอนุสรณ์ ต.วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0908697778 โคกกลอย
5930283 เจษฎา แซ่อั๊ง อาทแอร์ 14/5 หมู่2 ต.เกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 73000 0884520020 พุทธมณฑลสาย5
5920458 ประหยัด ศรีสัมฤทธิ์ - 136/1 หมู่ 7 ต.น้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120 0873789483 ร้อยเอ็ด
5630171 รังสิต ทองสินธุ์ เอ็นจอยแซทคอม 194/9 ม.1 ต.วัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160 0819062873 พิษณุโลก
6510029 ชยุต ชัยศิริชล ไอที ลิงค์อินเตอร์ซิสเท็ม 86/1 หมู่ 10 ต.สันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 0856181925 เชียงใหม่
6020409 ทศพร แซ่ฉั่ว กิ่งฟ้าเซลล์ 68 หมู่ 8 ต.แซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 0862454566 นครราชสีมา
5820058 วุฒิชัย เลิศอุดมโชค บริษัท ท็อปโฟน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 322/1 หมู่ที่ 8 ซ.บ้านคำบง ต.หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0815444574 อุดรธานี
5810190 พงษ์ศักดิ์ กองหอม - 195/2 ม.11 ต.ขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 0892650048 เชียงใหม่
6330001 บัญฑิต เหลืองอัคราธร บริษัท อาย แคชเชอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 519 หมู่6 ต.ไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180 0865559557 เพชรบุรี
5620142 ไชยพล ศุภผลา ร้านไชยพลเซลส์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) 33 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 0867239919 ร้อยเอ็ด