Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 2701 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6110029 ธวัชชัย สุรินต๊ะ บริษัท ส.การไฟฟ้า สะเมิง จำกัด 225/16 หมู่10 ต.สะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 0861835668 เชียงใหม่
5620070.1 วารี ศรีสถาพร สถาพรอุปกรณ์ 102-104 ถ.รถไฟ ต.บัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 0933246556 ปากช่อง
6150030 เจนณรงค์ เฮงเติม - 291/1 หมู่ 9 ต.พงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 0826045491 เพชรบุรี
6410039 สิทธิ เฉลิมวรางกุล ชุมพลอีเล็กโทรนิกส์ 605/365-369 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 0863496223 เพชรบูรณ์
5650045 ปรีชา แท่นประเสริฐกุล หจก.แสงทองโทรทัศน์ (สำนักงานใหญ่) 297 ม.1 ต.ท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 0814388741 เพชรบุรี
5840029 พสิษฐ์ จันทร์สุข ญาดา อิเล็คทริค 104/131 หมู่ที่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 0859904414 กบินทร์บุรี
6630072 อดิศร พันกะจัด - 16/153 ม.5 ถ.สำเร็จพัฒนา ต.ศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 0628869144 บางแค
6010208 วีรชาติ แพะคำ - 32/2 หมู่6 ต.แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 0903164054 แพร่
6630144 ศิริชัย วงศาธิชัยสกุล บริษัท พัฒนาอีเลคทรอนิคหนองแขม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 421 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู อำเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 0966392565 บางแค
5820837 พิสิษฐ์ ศักดิ์พิสิษฐ์ บริษัท กรุงไทยคลังไฟฟ้า (2011) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 444 ม.10 ต.ไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 0819522633 ขอนแก่น
6530040 ปราณี เรืองศรีจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ปราณีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) 160 ม.5 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 0851257919 กำแพงเพชร
5830119 เอกรินทร์ จีระพงษ์ เจ เจ จานดาวเทียม 65/3 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 0870728890 ปทุมธานี
5660057 สุโธ แต้มประสิทธิ์ ร้านตรังการไฟฟ้า 15/3 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 075225519 ทุ่งสง
5920475 ชัยณรงค์ พลเวียง เอสทีเคอิเล็กทรอนิกส์ 149/2 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0867535250 ร้อยเอ็ด
5830040 ธนินท์รัฐ อนุรักษ์ศักดิ์ ราชาเทคโนโลยี 110/9-10 ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 0815965892 พิษณุโลก
5950100 ไพรัช เขียวชอุ่ม - 129 หมู่19 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71130 0810101573 สุพรรณบุรี
6430064 เรียม ฤกษ์ดี - 89/6 หมู่ที่ 1 ต.บางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 0818523320 สิงห์บุรี
5620248 กันย์นภา ไชยมนตรี บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 123 ม.3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 0895735757 เลย
5830541 วิวัฒน์ ทองประทุม - 22/48 หมู่ที่ 19 ต.บางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 0818326393 รามคำแหง
5820058 วุฒิชัย เลิศอุดมโชค บริษัท ท็อปโฟน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 322/1 หมู่ที่ 8 ซ.บ้านคำบง ต.หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0815444574 ขอนแก่น