Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3955 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5830091.1 สรชา โอฬาริกพงศ์ บริษัท ไทม์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 67/212-214 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 75 แยก 7 แขวงช่องนนทรี อำเภอเขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 026729999 บางแค
5820130 ฉลวย สำราญ - 113 หมู่ 4 ต.ดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 0810606912 นครราชสีมา
5830042 อุทัย เวียนวิวัฒน์ บริษัท อุทัยทีวีแซท จำกัด 150 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0813186320 รามคำแหง
5810025.3 นิตยา จันภูเขียว บจก.อรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล(สำนักงานใหญ่) 218/4 หมู่บ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ 10 ต.แม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0819711803 แม่สอด
6120196 เพียน ยอดวงษา - 105 หมู่15 ต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 0933625434 นครราชสีมา
5820614 สำเภา ทะนวนรัมย์ - 11 หมู่ 8 ต.สะเดา อำเภอพลัพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 0897167140 นครราชสีมา
6030044 สมบูรณ์ ภัทรคุณธรรม - 4/11 ม.10 ต.อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 0883026789 บางแค
5820109 จักรพงค์ ถือดียิ่ง ร้านปริญญาอิเลคทริค 298/1 ม.9 ต.นาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 0910061372 สุรินทร์
6020501 อัครินทร์ ผดุงจิตร์ - 8 หมู่8 ต.โป่งนก อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ 36230 0655763799 ขอนแก่น
6010211 ชวันรัตน์ ต่อมใจ - 82 ม.9 ต.ผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 63000 0967742275 กำแพงเพชร
6020322 เกียรติศักดิ์ ธรรมนาม - 33 ม.6 ต.ทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 0939090571 สิงห์บุรี
5930307 จรัล พสุสุวรรณ แหลมทอง อิเล็คทริค 135/3 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 11130 0898120028 บางคูวัด
6010205 ธีรศักดิ์ อินทะนาค - 47/1 หมู่1ต.น้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 0987549314 แพร่
5920046 ณัฐชัย ขั้วกลาง - 305/1 หมู่ 3 ต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 0862514967 นครราชสีมา
5831003 ไพรัช ชาวปลายนา - 30 หมู่4 ต.ศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 0810101573 สุพรรณบุรี
5830046 เปี่ยมสุข ปฏิมาประกร บจก.พี แอนด์ พี อีเล็คโทรนิคส์ (สนง.ใหญ่) 464 ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 0909953011 บางคูวัด
5820199 ถาวร บำรุงรัตน์ - 131 ม.1ต.โนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190 0850131855 ร้อยเอ็ด
6020081 ชุติเดช สิงห์บูรณ์ - 202 ม.8 ต.หนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 0942397067 สกลนคร
5930520 กิตติวรรณ ศรีวงศ์ตระกูล - 40 ถ.เทศบาล3 ต.หล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 0815395599 เพชรบูรณ์
5650056.1 ดอกอ้อ ปลื้มพวก รวมชัยการไฟฟ้า 449 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 0817369564 เพชรบุรี