Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 2952 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5650056.1 ดอกอ้อ ปลื้มพวก รวมชัยการไฟฟ้า 449 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 0817369564 เพชรบุรี
6010088 สายัณห์ ปันทะนันท์ - 108 ม.3 ต.นาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 0810247859 แพร่
5830045 ปิยะศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ บจก.แซท ซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี(สำนักงานใหญ่) 2,4 ซ.พหลโยธิน 109 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 0818496848 ปทุมธานี
5830119 เอกรินทร์ จีระพงษ์ เจ เจ จานดาวเทียม 65/3 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 0870728890 บางคูวัด
6120079 ประภาพร จันภิรมย์ ซุปเปอร์แซท 62/1 ม.8 ต.โนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 044264712 นครราชสีมา
5820424 มนตรี เชื้อหมอเฒ่า My Shop 177 /6 ม.6 บ.หนองแซง ต.โคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 0853466740 เลย
5660141 วิทยา สุวรรณมณี ร้านโอ-สตาร์ นาทวี 125 ม.6 ต.นาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 074371477 หาดใหญ่
5620274.1 มีโชค ภาสอน อีสานดาวเทียม 318/1 ม.13 ต.บ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140 0817397158 ขอนแก่น
6410039 สิทธิ เฉลิมวรางกุล ชุมพลอีเล็กโทรนิกส์ 605/365-369 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 0863496223 เพชรบูรณ์
5960148 ไกรสร ชูฮวด ร้านพี.เค.เซอร์วิส 79/3 ม.3 ต.ต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 0910414824 สุราษฎร์ธานี
5810024.4 ชุมพล เฉลิมวรางกุล บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 355/46 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 0818838521 เชียงใหม่
6560004 สันติ ไชยชนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ไก่ เอ็นจิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่) 91 ม.2 ต.ท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 0812701033 ทุ่งสง
6020501 อัครินทร์ ผดุงจิตร์ - 8 หมู่8 ต.โป่งนก อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ 36230 0655763799 ขอนแก่น
6220009 จันทรัง สุริราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคูลลิ่งแอร์ 325/3 หมู่บ้านบ้านบ่อน้ำ ม.7 ต.หมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0951549699 อุดรธานี
5830044 กิตติศักดิ์ อึ้งสมรรถโกษา บจก.กิตติศักดิ์ เทเลคอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์(สำนักงานใหญ่) 849 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงอ่อนนุช อำเภอเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0896798047 รามคำแหง
5630369.2 อรรถพล บุญเจริญ บริษัท วัฒน์ จานดาวเทียม จำกัด เลขที่ 186 ถนนพัฒนาการ อำเภอ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0884945465 รามคำแหง
5810248 สมชาย ทองคำ นานาแซท 260/295 ต.สบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 0845025714 เชียงใหม่
5830040 ธนินท์รัฐ อนุรักษ์ศักดิ์ ราชาเทคโนโลยี 110/9-10 ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 0815965892 พิษณุโลก
6030878 พศุตม์ ชัชวาลย์สมบัติ - 67/292 ม.5 ต.ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 0800202333 สิงห์บุรี
5830335 คณิศร พูลสวัสดิ์ นะโม แซทเทิลไลท์ 54/59 ม.9 ซ.ไร่ขิง 30 แยก 7 ต.ไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 0858184455 พุทธมณฑลสาย5