Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3885 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5830043 ภูเบศ จงผดุงสัตย์ บริษัท แหลมทองอิเล็คทริค กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 135/3 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรม์สพน์ อำเภอเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 0929566428 พุทธมณฑลสาย5
5810026 พรนภา ศิริรัชนีกร บริษัท เอเซีย อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย จำกัด 99/2 หมู่ที่ 9 ต.รอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 0882682400 เชียงราย
5820806 วีระ ภูมิสีคิ้ว - 74ม.6ต.หนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 0849615951 ปากช่อง
5660308 เสะอาห์มาด ดาโอะ ร้านลี ดาวเทียม 37 ม.3 ต.บานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 080-7137042 หาดใหญ่
5630369.2 อรรถพล บุญเจริญ บริษัท วัฒน์ จานดาวเทียม จำกัด เลขที่ 186 ถนนพัฒนาการ อำเภอ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0884945465 รามคำแหง
6120037 ประสิทธิ์ศักดิ์ ดีแก่ - 319 ม.10 ต.สำโรงใหม่ อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 0883533835 สุรินทร์
5860506 กริชชรัช เสนเฉย KM SATTELLLITE 8 ม.7 ต.บางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230 0887872599 สุราษฎร์ธานี
5660306 สุริยา แจ่มจิตร ร้านปากน้ำดาวเทียม 13/1 ต.สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 0818983680 หาดใหญ่
5830046 เปี่ยมสุข ปฏิมาประกร บจก.พี แอนด์ พี อีเล็คโทรนิคส์ (สนง.ใหญ่) 464 ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 0909953011 บางคูวัด
5820055 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ บริษัท พี.พี ไทม์ ขอนแก่น จำกัด 353/34-36 หมู่ที่ 2 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043255444 ขอนแก่น
5830044 กิตติศักดิ์ อึ้งสมรรถโกษา บจก.กิตติศักดิ์ เทเลคอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์(สำนักงานใหญ่) 849 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงอ่อนนุช อำเภอเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0896798047 รามคำแหง
5820055.1 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ บริษัท พีพี ไฟเบอร์ โฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1444/35 หมู่ที่ 13 ต.จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 043255444 นครราชสีมา
6020322 เกียรติศักดิ์ ธรรมนาม - 33 ม.6 ต.ทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 0939090571 สิงห์บุรี
6010059 สุพจน์ วงศ์ฟู - 504/32 ม.5 ต.สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0843650807 เชียงใหม่
5810248 สมชาย ทองคำ นานาแซท 260/295 ต.สบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 0845025714 เชียงใหม่
5930307 จรัล พสุสุวรรณ แหลมทอง อิเล็คทริค 135/3 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 11130 0898120028 บางคูวัด
6050069 เฉลิมพล จำปากุล เฉลิมพลดาวเทียม 204/51 หมู่ที่ 3 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 0812671783 สุพรรณบุรี
5660297 มะกาแม เจะอาบูลี - 13 ม.2 ต.บานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 0805483836 หาดใหญ่
5650056.1 ดอกอ้อ ปลื้มพวก รวมชัยการไฟฟ้า 449 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 0817369564 เพชรบุรี
5930337 มนัส ทองเผือก มนัสจานดาวเทียม 10/1 ม.7 ต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 67170 0890357269 กบินทร์บุรี