Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3762 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5950103 ณัฐพงษ์ เกษมไพบูลย์ - 90/66 ม.3 ต.แสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130 0926030201 สุพรรณบุรี
5830043 ภูเบศ จงผดุงสัตย์ บริษัท แหลมทองอิเล็คทริค กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 135/3 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรม์สพน์ อำเภอเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 0929566428 พุทธมณฑลสาย5
5930451 เสมอ ภู่จำรูญ - 328/177 ม.2 ต.สามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา 13160 0845344144 ปทุมธานี
5820806 วีระ ภูมิสีคิ้ว - 74ม.6ต.หนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 0849615951 ปากช่อง
6020322 เกียรติศักดิ์ ธรรมนาม - 33 ม.6 ต.ทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 0939090571 สิงห์บุรี
5820055 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ บริษัท พี.พี ไทม์ ขอนแก่น จำกัด 353/34-36 หมู่ที่ 2 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043255444 ขอนแก่น
5830044 กิตติศักดิ์ อึ้งสมรรถโกษา บจก.กิตติศักดิ์ เทเลคอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์(สำนักงานใหญ่) 849 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงอ่อนนุช อำเภอเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0896798047 รามคำแหง
6120037 ประสิทธิ์ศักดิ์ ดีแก่ - 319 ม.10 ต.สำโรงใหม่ อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 0883533835 สุรินทร์
5630369.2 อรรถพล บุญเจริญ บริษัท วัฒน์ จานดาวเทียม จำกัด เลขที่ 186 ถนนพัฒนาการ อำเภอ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0884945465 รามคำแหง
5860506 กริชชรัช เสนเฉย KM SATTELLLITE 8 ม.7 ต.บางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230 0887872599 สุราษฎร์ธานี
5660306 สุริยา แจ่มจิตร ร้านปากน้ำดาวเทียม 13/1 ต.สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 0818983680 หาดใหญ่
5830102 ณัฐปกรณ์ ศรีหูต ชนะดาวเทียม 88 หมู่ที่ 2 ต.ศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 0625514579 ปทุมธานี
5810248 สมชาย ทองคำ นานาแซท 260/295 ต.สบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 0845025714 เชียงใหม่
5810026 พรนภา ศิริรัชนีกร บริษัท เอเซีย อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย จำกัด 99/2 หมู่ที่ 9 ต.รอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 0882682400 เชียงราย
5810320 คมสันต์ มานะสวัสดิ์ เอเซียแซท&ซาวด์ 81 หมู่ 3 ต.เวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 0882512155 เชียงราย
6050037 สมชาติ วัฒนะศิริ - 7 ม.4 ต.จอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170 0852661735 เพชรบุรี
6010059 สุพจน์ วงศ์ฟู - 504/32 ม.5 ต.สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0843650807 เชียงใหม่
5930337 มนัส ทองเผือก มนัสจานดาวเทียม 10/1 ม.7 ต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 67170 0890357269 กบินทร์บุรี
6050069 เฉลิมพล จำปากุล เฉลิมพลดาวเทียม 204/51 หมู่ที่ 3 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 0812671783 สุพรรณบุรี
5830039.1 อิสรีย์ สุรเชษฐพันธุ์ บริษัท ปณชัย เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 157/9 ม.6 ต.คลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 0993504924 พุทธมณฑลสาย5