Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3803 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5830043 ภูเบศ จงผดุงสัตย์ บริษัท แหลมทองอิเล็คทริค กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 135/3 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรม์สพน์ อำเภอเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 0929566428 พุทธมณฑลสาย5
5930451 เสมอ ภู่จำรูญ - 328/177 ม.2 ต.สามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา 13160 0845344144 ปทุมธานี
5820806 วีระ ภูมิสีคิ้ว - 74ม.6ต.หนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 0849615951 ปากช่อง
5810025.4 นิตยา จันภูเขียว บริษัท อรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) 641/15 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 63110 0819711803 กำแพงเพชร
5830044 กิตติศักดิ์ อึ้งสมรรถโกษา บจก.กิตติศักดิ์ เทเลคอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์(สำนักงานใหญ่) 849 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงอ่อนนุช อำเภอเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0896798047 รามคำแหง
5820055 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ บริษัท พี.พี ไทม์ ขอนแก่น จำกัด 353/34-36 หมู่ที่ 2 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043255444 ขอนแก่น
6120037 ประสิทธิ์ศักดิ์ ดีแก่ - 319 ม.10 ต.สำโรงใหม่ อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 0883533835 สุรินทร์
5660306 สุริยา แจ่มจิตร ร้านปากน้ำดาวเทียม 13/1 ต.สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 0818983680 หาดใหญ่
5860506 กริชชรัช เสนเฉย KM SATTELLLITE 8 ม.7 ต.บางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230 0887872599 สุราษฎร์ธานี
5810248 สมชาย ทองคำ นานาแซท 260/295 ต.สบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 0845025714 เชียงใหม่
6120300 ดวงใจ ไปใหน - 55 หมู่ 9 ต.บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 0986155240 อุดรธานี
5810320 คมสันต์ มานะสวัสดิ์ เอเซียแซท&ซาวด์ 81 หมู่ 3 ต.เวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 0882512155 เชียงราย
6050037 สมชาติ วัฒนะศิริ - 7 ม.4 ต.จอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170 0852661735 เพชรบุรี
5810026 พรนภา ศิริรัชนีกร บริษัท เอเซีย อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย จำกัด 99/2 หมู่ที่ 9 ต.รอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 0882682400 เชียงราย
5630369.2 อรรถพล บุญเจริญ บริษัท วัฒน์ จานดาวเทียม จำกัด เลขที่ 186 ถนนพัฒนาการ อำเภอ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0884945465 รามคำแหง
6010059 สุพจน์ วงศ์ฟู - 504/32 ม.5 ต.สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0843650807 เชียงใหม่
5830102 ณัฐปกรณ์ ศรีหูต ชนะดาวเทียม 88 หมู่ที่ 2 ต.ศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 0625514579 ปทุมธานี
6050069 เฉลิมพล จำปากุล เฉลิมพลดาวเทียม 204/51 หมู่ที่ 3 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 0812671783 สุพรรณบุรี
5660183 ศักดิ์ชัย มีเผือก ร้านสหกิจภัณฑ์ 402 ม.13 ต.บ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 0892922536 สุราษฎร์ธานี
5820055.1 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ บริษัท พีพี ไฟเบอร์ โฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1444/35 หมู่ที่ 13 ต.จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 043255444 นครราชสีมา