Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 2717 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6020422 ประหยัด แจงกลาง - 45 หมู่ 3 ต.ศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 0895835141 นครราชสีมา
5930451 เสมอ ภู่จำรูญ - 328/177 ม.2 ต.สามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา 13160 0845344144 ปทุมธานี
6010036 เอกลักษณ์ ทะวรรณ - 96 หมู่ที่ 7 ต.แม่ปีม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 0950628329 เชียงราย
5930435 วีระยุทธ์ เหรียญรัตน์ วิภาแอร์ 390 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 0863556575 ปทุมธานี
6220040 มัชฌิกาญจณ์ ปาสาจะ ไชยมงคลเซลแอนด์เซอร์วิส 672/1 ถ.เบญจรงค์ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 0922973896 นครราชสีมา
5820055.1 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ บริษัท พีพี ไฟเบอร์ โฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1444/35 หมู่ที่ 13 ต.จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 043255444 นครราชสีมา
5840014 กัลยา จรรยาวัฒนานนท์ บริษัท อมตะ ทีม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 98 ม.3 ต.ดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 0923796635 ระยอง
5820941 ภิรม ดอนเสนา ในนามร้านบูมจานดาวเทียม 11 ม.1 ต.หันนาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 0903435274 เลย
5830044 กิตติศักดิ์ อึ้งสมรรถโกษา บจก.กิตติศักดิ์ เทเลคอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์(สำนักงานใหญ่) 849 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงอ่อนนุช อำเภอเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0896798047 รามคำแหง
5850123 กิตติพงษ์ อรัญรัตนเสนีย์ - 127/1 ม.5 ตแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 0822999804 เพชรบุรี
5820670 สุริยันต์ ผุดผ่อง ร้านผุดผ่องยานยนต์ 242 ม.5 ต.ทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170 0887125792 ร้อยเอ็ด
5860597 สมควร ทองฤทธิ์ น้องเอย 29/9 ม.5 ต.ดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220 0869456064 สุราษฎร์ธานี
5910233 ณัฐพล ไชยวงค์ - 123 ม.8 ต.ไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 0957468024 เชียงใหม่
6410027 นรินทร์ คำแท่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจอาร์ ไอที ช้อป (สำนักงานใหญ่) 235/1 ม.4 ต.กลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 0624525409 แพร่
5650056.1 ดอกอ้อ ปลื้มพวก รวมชัยการไฟฟ้า 449 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 0817369564 เพชรบุรี
5960131 วิฑูรย์ สมบัติแก้ว ร้านน้ำพุคอมพิวเทค 42/8 ม.5 ต.น้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 0801485548 สุราษฎร์ธานี
6560004 สันติ ไชยชนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ไก่ เอ็นจิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่) 91 ม.2 ต.ท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 0812701033 ทุ่งสง
5820506 วุฒิ ศรีชนะ ร้านกุดชุมอิเล็กทรอนิกส์ 240 ม.8 ต.กุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 0833773035 ร้อยเอ็ด
5830045 ปิยะศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ บจก.แซท ซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี(สำนักงานใหญ่) 2,4 ซ.พหลโยธิน 109 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 0818496848 ปทุมธานี
5920475 ชัยณรงค์ พลเวียง เอสทีเคอิเล็กทรอนิกส์ 149/2 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0867535250 ร้อยเอ็ด