Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3885 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6010205 ธีรศักดิ์ อินทะนาค - 47/1 หมู่1ต.น้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 0987549314 แพร่
5660183 ศักดิ์ชัย มีเผือก ร้านสหกิจภัณฑ์ 402 ม.13 ต.บ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 0892922536 สุราษฎร์ธานี
5830039.1 อิสรีย์ สุรเชษฐพันธุ์ บริษัท ปณชัย เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 157/9 ม.6 ต.คลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 0993504924 พุทธมณฑลสาย5
6030044 สมบูรณ์ ภัทรคุณธรรม - 4/11 ม.10 ต.อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 0883026789 บางแค
6020402 วราลักษณ์ สุระถิตย์ - 226 ม.3 ต.พระธาตุบังบวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100 0808957366 อุดรธานี
5910233 ณัฐพล ไชยวงค์ - 123 ม.8 ต.ไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 0957468024 เชียงใหม่
5930674 ปณต ลิ้นทอง ตามรุ่งเรืองไฟฟ้าแอนด์แอร์ 99/3 ถนนจรดวิถีทอง ต.สวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 0938411161 พิษณุโลก
5810024.5 สมภพ เฉลิมวรางกุล บริษัท บ้านสวนอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 617/1 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 055211624 พิษณุโลก
5810320 คมสันต์ มานะสวัสดิ์ เอเซียแซท&ซาวด์ 81 หมู่ 3 ต.เวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 0882512155 เชียงราย
6050026 มาโนช แย้มกลัด - 41/13 ม.3 ถ.เขาขวาง-นางแก้ว ต.ท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 73000 0890137178 เพชรบุรี
5610237 นรินทร์ คำแท่น เจอาร์คอมพิวเตอร์ 235/1 หมู่4 ต.กลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 0817327314 แพร่
5920475 ชัยณรงค์ พลเวียง เอสทีเคอิเล็กทรอนิกส์ 149/2 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0867535250 ร้อยเอ็ด
5660077 สันติ ไชยชนะ ก. ไก่ จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด 91 ม.2 ต.ท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 0812701033 ทุ่งสง
5630567.1 จินตนาพร สุวรรณศรี - 22/16 ม.8 ต.นิคมสร้างตัวเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 0867933856 สิงห์บุรี
5820058.1 วุฒิชัย เลิศอุดมโชค บริษัท ท็อปโฟน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สาขาบุรีรัมย์) 322/1 หมู่ที่ 8 ซ.บ้านคำบง ต.หมากแข้ง อำเภออ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0815444574 สุรินทร์
5610110 นพดล พุกอินทร์ บริษัท แซท 108 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 290/5 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 0813240695 แพร่
5630240.1 อมรวัฒน์ ธีรอัญญาลักษณ์ บริษัท อมรแอร์ จำกัด 38/42-43 หมู่ที่ 2 ต.นาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 0822924844,0899126737 พุทธมณฑลสาย5
5640011.1 มานิต ทองเผือก บริษัท รุ่งเรือง 888 จำกัด 45/2 หมูบ้านธนาสิริวิลเลจ ม.3 ต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 0856062420 กบินทร์บุรี
6030341 ภูรินทร์ ศรีบรรเทา เอส.บี.ที. แซทเทิลไลท์เซอร์วิส 361 ม.19 ต.แม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 60150 0924826235 สิงห์บุรี
5620339 มานิตย์ แซ่คู PSI เมืองพล 69/7-9 ต.เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 0611395954 ขอนแก่น