Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3762 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5660183 ศักดิ์ชัย มีเผือก ร้านสหกิจภัณฑ์ 402 ม.13 ต.บ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 0892922536 สุราษฎร์ธานี
5820055.1 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ บริษัท พีพี ไฟเบอร์ โฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1444/35 หมู่ที่ 13 ต.จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 043255444 นครราชสีมา
6020402 วราลักษณ์ สุระถิตย์ - 226 ม.3 ต.พระธาตุบังบวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100 0808957366 อุดรธานี
5610110 นพดล พุกอินทร์ บริษัท แซท 108 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 290/5 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 0813240695 แพร่
5930674 ปณต ลิ้นทอง ตามรุ่งเรืองไฟฟ้าแอนด์แอร์ 99/3 ถนนจรดวิถีทอง ต.สวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 0938411161 พิษณุโลก
5910233 ณัฐพล ไชยวงค์ - 123 ม.8 ต.ไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 0957468024 เชียงใหม่
6050026 มาโนช แย้มกลัด - 41/13 ม.3 ถ.เขาขวาง-นางแก้ว ต.ท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 73000 0890137178 เพชรบุรี
5650056.1 ดอกอ้อ ปลื้มพวก รวมชัยการไฟฟ้า 449 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 0817369564 เพชรบุรี
5920014 ศรนรินทร์ พวงพิมาย - 72/2 ม.8 ต.กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดนครราชสีมา 25110 0924708828 กบินทร์บุรี
5820058.1 วุฒิชัย เลิศอุดมโชค บริษัท ท็อปโฟน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สาขาบุรีรัมย์) 322/1 หมู่ที่ 8 ซ.บ้านคำบง ต.หมากแข้ง อำเภออ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0815444574 สุรินทร์
5810024.5 สมภพ เฉลิมวรางกุล บริษัท บ้านสวนอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 617/1 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 055211624 พิษณุโลก
5640011.1 มานิต ทองเผือก บริษัท รุ่งเรือง 888 จำกัด 45/2 หมูบ้านธนาสิริวิลเลจ ม.3 ต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 0856062420 กบินทร์บุรี
5920475 ชัยณรงค์ พลเวียง เอสทีเคอิเล็กทรอนิกส์ 149/2 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0867535250 ร้อยเอ็ด
5630240.1 อมรวัฒน์ ธีรอัญญาลักษณ์ บริษัท อมรแอร์ จำกัด 38/42-43 หมู่ที่ 2 ต.นาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 0822924844,0899126737 พุทธมณฑลสาย5
5620339 มานิตย์ แซ่คู PSI เมืองพล 69/7-9 ต.เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 0611395954 ขอนแก่น
6010036 เอกลักษณ์ ทะวรรณ - 96 หมู่ที่ 7 ต.แม่ปีม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 0950628329 เชียงราย
6010205 ธีรศักดิ์ อินทะนาค - 47/1 หมู่1ต.น้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 0987549314 แพร่
5920037 ไกรกังวาล เก่งนอก - 193 หมู่4 ต.พะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290 0844291616 นครราชสีมา
5920046 ณัฐชัย ขั้วกลาง - 305/1 หมู่ 3 ต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 0862514967 นครราชสีมา
5920447 อัครเดช ไชยมี ไชยพล 185 ม.7 ต.ตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 0821555538 ร้อยเอ็ด