Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3925 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6150046 ชาตรี สืบวงษ์ - 13/4 หมู่ 11 ต.บางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 0822972313 เพชรบุรี
6160027 อามีน ชาตรีวงค์ มีน ไอที แอนด์ เซอร์วิส 30/6 หมู่มี่ 4 ต.บ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 0846272127 ทุ่งสง
5810026 พรนภา ศิริรัชนีกร บริษัท เอเซีย อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย จำกัด 99/2 หมู่ที่ 9 ต.รอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 0882682400 เชียงราย
5630369.2 อรรถพล บุญเจริญ บริษัท วัฒน์ จานดาวเทียม จำกัด เลขที่ 186 ถนนพัฒนาการ อำเภอ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0884945465 รามคำแหง
5920566 ธงชัย สังเกตกิจ - 243/2 ต.ประโคนชัย อำเภอประโตนชัย จังหวัดสุรินทร์ 31140 0862503749 สุรินทร์
5820055.1 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ บริษัท พีพี ไฟเบอร์ โฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1444/35 หมู่ที่ 13 ต.จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 043255444 นครราชสีมา
5830043 ภูเบศ จงผดุงสัตย์ บริษัท แหลมทองอิเล็คทริค กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 135/3 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรม์สพน์ อำเภอเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 0929566428 พุทธมณฑลสาย5
6020501 อัครินทร์ ผดุงจิตร์ - 8 หมู่8 ต.โป่งนก อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ 36230 0655763799 ขอนแก่น
6030341 ภูรินทร์ ศรีบรรเทา เอส.บี.ที. แซทเทิลไลท์เซอร์วิส 361 ม.19 ต.แม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 60150 0924826235 สิงห์บุรี
5930122 ธนภูมิ พรหมเขียว - 12/213 หมู่12 ถ.มาเจริญ หนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 0891222797 พุทธมณฑลสาย5
5660297 มะกาแม เจะอาบูลี - 13 ม.2 ต.บานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 0805483836 หาดใหญ่
5820565 สมพงษ์ เจริญสุข ร้านช่างโมบริการ 24 ม.7 ต.โพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0845182481 ร้อยเอ็ด
5810320 คมสันต์ มานะสวัสดิ์ เอเซียแซท&ซาวด์ 81 หมู่ 3 ต.เวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 0882512155 เชียงราย
5660183 ศักดิ์ชัย มีเผือก ร้านสหกิจภัณฑ์ 402 ม.13 ต.บ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 0892922536 สุราษฎร์ธานี
6150053 ปวริศ กล่อมเทศ - 151 หมู่ 3 ต. ห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 0929380918 เพชรบุรี
5660306 สุริยา แจ่มจิตร ร้านปากน้ำดาวเทียม 13/1 ต.สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 0818983680 หาดใหญ่
5830820 ขวัญชัย อู่ทอง - 29 หมู่3 ต.ดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72100 0818468064 สุพรรณบุรี
6020422 ประหยัด แจงกลาง - 45 หมู่ 3 ต.ศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 0895835141 นครราชสีมา
5930100 จรัญ เสนดอน - 257 หมู่8 ถ.บรมราชชนนี อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 0843169993 พุทธมณฑลสาย5
5840301 รุ่งโรจน์ อุฏฐธนานนท์ ไทยรุ่งเรือง 100/1 หมู่ 2 ต.ป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 0819022667 ระยอง