Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3742 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6020322 เกียรติศักดิ์ ธรรมนาม - 33 ม.6 ต.ทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 0939090571 สิงห์บุรี
6050026 มาโนช แย้มกลัด - 41/13 ม.3 ถ.เขาขวาง-นางแก้ว ต.ท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 73000 0890137178 เพชรบุรี
5660077 สันติ ไชยชนะ ก. ไก่ จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด 91 ม.2 ต.ท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 0812701033 ทุ่งสง
5920341 ธงชัย จันการัตน์ ผาแก้วอิเล็คทรอนิค 8 ม.8 ถ.สมเด็จ ต.กุดลาด อำเภอเมิอง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 0998744512 อุบลราชธานี
5930337 มนัส ทองเผือก มนัสจานดาวเทียม 10/1 ม.7 ต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 67170 0890357269 กบินทร์บุรี
5810024.5 สมภพ เฉลิมวรางกุล บริษัท บ้านสวนอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 617/1 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 055211624 พิษณุโลก
5850179 สมชาติ จันทสุทธิพันธุ์ - 303 ม.2 ต.ดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 0825830296 เพชรบุรี
5820055.1 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ บริษัท พีพี ไฟเบอร์ โฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1444/35 หมู่ที่ 13 ต.จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 043255444 นครราชสีมา
5930313 ทรงพล ทองมา - 1025ข ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 0963231321 พุทธมณฑลสาย5
5820058.1 วุฒิชัย เลิศอุดมโชค บริษัท ท็อปโฟน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สาขาบุรีรัมย์) 322/1 หมู่ที่ 8 ซ.บ้านคำบง ต.หมากแข้ง อำเภออ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0815444574 สุรินทร์
5630240.1 อมรวัฒน์ ธีรอัญญาลักษณ์ บริษัท อมรแอร์ จำกัด 38/42-43 หมู่ที่ 2 ต.นาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 0822924844,0899126737 พุทธมณฑลสาย5
6010036 เอกลักษณ์ ทะวรรณ - 96 หมู่ที่ 7 ต.แม่ปีม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 0950628329 เชียงราย
5830039.1 อิสรีย์ สุรเชษฐพันธุ์ บริษัท ปณชัย เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 157/9 ม.6 ต.คลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 0993504924 พุทธมณฑลสาย5
5920037 ไกรกังวาล เก่งนอก - 193 หมู่4 ต.พะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290 0844291616 นครราชสีมา
5660141 วิทยา สุวรรณมณี ร้านโอ-สตาร์ นาทวี 125 ม.6 ต.นาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 074371477 หาดใหญ่
5920475 ชัยณรงค์ พลเวียง เอสทีเคอิเล็กทรอนิกส์ 149/2 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0867535250 ร้อยเอ็ด
6220009 จันทรัง สุริราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคูลลิ่งแอร์ 325/3 หมู่บ้านบ้านบ่อน้ำ ม.7 ต.หมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0951549699 อุดรธานี
5920046 ณัฐชัย ขั้วกลาง - 305/1 หมู่ 3 ต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 0862514967 นครราชสีมา
5640011.1 มานิต ทองเผือก บริษัท รุ่งเรือง 888 จำกัด 45/2 หมูบ้านธนาสิริวิลเลจ ม.3 ต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 0856062420 กบินทร์บุรี
5920014 ศรนรินทร์ พวงพิมาย - 72/2 ม.8 ต.กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดนครราชสีมา 25110 0924708828 กบินทร์บุรี