Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 2952 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6550001 พศิน ตั้งรัตนาภรณ์ พีเอส ดาร์ก้อนไอซ์ เซอร์วิส 429/2 ม.7 ต.เกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 0649899429 สุพรรณบุรี
6420019 พัชระ พลซา - 10 หมู่ 3 ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 0929073007 เลย
5860128 เพ็ญศักดิ์ เศวตเวช ต่อโมบาย 203/6 หมู่6 ต.ละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 0816061116 ชุมพร
5850071 บอย ประดับมุข บ้านโป่งจานดาวเทียม 62/98 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 0872569150 พุทธมณฑลสาย5
5860650 ศรัญญา ถนอมแจ่ม บ้านช่าง 17 ม.14 ต.ชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 0847238811 ทุ่งสง
6260018 สาธิต หะหนับ - 377/1 ม.5 ต.สิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 0836472431 สุราษฎร์ธานี
5640027.1 สมหมาย วิมุล ตราดแซทเทิลไลท์ 76 ถ.เทศบาล 5 ต.วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 0892459957 ระยอง
5630061 พิริยะ ภู่ทอง หนึ่งในใจ เทเลคอม 18/1 ต.วังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210 0911492424 กำแพงเพชร
5620334 นพรัตน์ วงศ์วัฒนาเสถียร กันเองนาฬิกา 956 ม.2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 0850105657 ขอนแก่น
6010102 ธราดล แซ่โง้ว - 68/9 ม.3 ต.ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 0932680404 เชียงใหม่
5820181 เดชา รัตนพลแสน - 5 ม.15 ต.ห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 0801949366 ร้อยเอ็ด
6330001 บัญฑิต เหลืองอัคราธร บริษัท อาย แคชเชอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 519 หมู่6 ต.ไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180 0865559557 เพชรบุรี
6220054 ศราวุธ ไสบาล บริษัท ท๊อปวันพาวเวอร์อิเลคทริค จำกัด 14 ม.8 ต.ธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 0807405527 ขอนแก่น
5920458 ประหยัด ศรีสัมฤทธิ์ - 136/1 หมู่ 7 ต.น้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120 0873789483 ร้อยเอ็ด
5620175 สหัฐพงษ ยางศรี พีเอสไอด่านซ้าย 253/2 ม.3 ต.ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 0624629353 เลย
5950137 จิรศักดิ์ บวรกิจ โชคชัยดิจิตอล 6/95 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 0873094166 กำแพงเพชร
5860654 เสนอ ดำคง หจก.นำเสนออินเตอร์ไฟฟ้า (สาขาที่ 00001) 547/1 หมู่ที่ 1 ต.แม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 0808786683 หาดใหญ่
5620538 ทองศรี อักษร ร้านท.โทรทัศน์ 32/1 ม.14 ต. พระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 0854900233 สุรินทร์
5810063 สุรัตน์ อภิวงศ์งาม แมงป่อง แซทเทิลไลท์ 834/151 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 0861993066 พิษณุโลก
6050055.1 วันชัย พญาวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์กวินแอร์ (สำนักงานใหญ่) 99/99 หมู่ที่ 9 ต.น้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 0872001591 กำแพงเพชร