Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3096 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5620274.1 มีโชค ภาสอน อีสานดาวเทียม 318/1 ม.13 ต.บ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140 0817397158 ขอนแก่น
5810320 คมสันต์ มานะสวัสดิ์ เอเซียแซท&ซาวด์ 81 หมู่ 3 ต.เวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 0882512155 เชียงราย
5810024.4 ชุมพล เฉลิมวรางกุล บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 355/46 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 0818838521 เชียงใหม่
6010260 วีระศักดิ์ มีมา เจอาร์คอมพิวเตอร์ 77 หมู่ 8 ต.ไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 0979610844 แพร่
5630140 ชูตินันท์ สุมรรคา ร้าน ดีดี ดาวเทียม 33/13 หมู่ที่ 8 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดอยุธยา 13210 0890820188 ปทุมธานี
5930462 วิสุทธิ์ ขุนสนิท - 274/46 ม.3 ต.บ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 0852455227 ปทุมธานี
5840014 กัลยา จรรยาวัฒนานนท์ บริษัท อมตะ ทีม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 98 ม.3 ต.ดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 0923796635 ระยอง
5840015 มงคล เฉลิมกุล บริษัท จันทบุรีโทรทัศน์บริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 15/66-69 ถ.เทศบาล2 ต.วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 0879973638 ระยอง
5860618 แสงอรุณ คำปล้อง หนุ่ม-เหนก เซอร์วิส 40/26 ม.4 ต.บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 0865251713 สุราษฎร์ธานี
6410027 นรินทร์ คำแท่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจอาร์ ไอที ช้อป (สำนักงานใหญ่) 235/1 ม.4 ต.กลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 0817327314 แพร่
5820429 มนูญ พนมเกียรติศักดิ์ ราชา อีเล็คทรอนิกส์ 149/27 ซ.วัดป่าชัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 49000 0836764440 ขอนแก่น
6120048 ภัทรพล แก้วมณี - 101 ต.ถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 0900405756 นครราชสีมา
5820058 วุฒิชัย เลิศอุดมโชค บริษัท ท็อปโฟน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 322/1 หมู่ที่ 8 ซ.บ้านคำบง ต.หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0815444574 อุดรธานี
5830044 กิตติศักดิ์ อึ้งสมรรถโกษา บจก.กิตติศักดิ์ เทเลคอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์(สำนักงานใหญ่) 849 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงอ่อนนุช อำเภอเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0896798047 รามคำแหง
6020422 ประหยัด แจงกลาง - 45 หมู่ 3 ต.ศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 0895835141 นครราชสีมา
6420016 พิษณุ สุขสกุล - 7 หมู่ 19 ต.แม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 0622684137 เลย
5860350 ธีรชัย คงแพทย์ ที.พี.อิเลคทอนิกส์ 36/7 ต.สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 84210 0819885002 สุราษฎร์ธานี
6010211 ชวันรัตน์ ต่อมใจ - 82 ม.9 ต.ผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 63000 0967742275 กำแพงเพชร
5830036 สุชิน ชัยศักดิ์เลิศ สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 1/197 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 0871998398 พิษณุโลก
5830868 พิชชาภา แก้วสมเด็จ บริษัท พิชชา อินเตอร์ เทค จำกัด 153/15 หมู่1 ถ.345 ต.บางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 0813747834 บางคูวัด