Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 2717 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5840083 ณรงค์ กรัตพงษ์ ช่างณรงค์ดาวเทียม 106 ม.7 ต.เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 0860447258 กบินทร์บุรี
5930378 อะฮะหมัด โกสินทร - 27 อ่อนนุช53 แยก1-3 แขวงประเวศ อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0816166297 รามคำแหง
5810267 สันติ บวรบุญญานนท์ สันติร้าน 165/1 ม.1 ต.แม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 0961515434 เชียงใหม่
5660252 ไตรวุฒิ เกิดบัวทอง วุฒิอิเล็คทรอนิคส์ 295 ต.ปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 0812737636 ทุ่งสง
6520059 บังอร หลงสีดา ราชาการไฟฟ้า 123/303 ม.16 ต.ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0842009849 ขอนแก่น
5930462 วิสุทธิ์ ขุนสนิท - 274/46 ม.3 ต.บ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 0852455227 ปทุมธานี
5820354 พนม สามารถ - 1 ม.9 ต.หนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 0801644596 ร้อยเอ็ด
5830787 เดชา คุ่ยสนใจ - 141 หมู่4 ต.ดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 0811972965 สุพรรณบุรี
5840029 พสิษฐ์ จันทร์สุข ญาดา อิเล็คทริค 104/131 หมู่ที่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 0859904414 กบินทร์บุรี
6110047 ฐานิศวร์ พัฒนพงพี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างนันท์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) 54/508 ม.4 ต.สันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 0806743666 เชียงใหม่
5630034 ศิริชัย วงศาธิชัยสกุล พัฒนาอิเล็คฯ หนองแขม 421 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู อำเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 0966392565 บางแค
6010034 รณชัย เชื้อสะอาด - 181 หมู่ที่ 1 ต.เชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 0932520805 เชียงราย
5850102 วรวิทย์ จันทร์ตรี - 51/8 หมู่ 2 ต.เกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 0820956974 เพชรบุรี
5840016 สันสนีย์ คุ้มคง บริษัท คอมเทลแซท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 53/48,50 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 0617474999 ระยอง
5820058.1 วุฒิชัย เลิศอุดมโชค บริษัท ท็อปโฟน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สาขาบุรีรัมย์) 402/9 หมู่10 ถนนบุรีรัมย์ นางรอง ต. อิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 0870271793 สุรินทร์
6550030 พศิน ตั้งรัตนาภรณ์ บริษัท ซี.พี.เค ตั้งรัตนาภรณ์ จำกัด 159/37 หมู่ที่ 9 ต.ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 0649899428 สุพรรณบุรี
5910132 ศักดิ์สุริยา ชัยวรรณศาสน์ ช่างเบิร์ดเซอร์วิส 102 หมู่14 ต.ห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 0849900877 แพร่
5810024.4 ชุมพล เฉลิมวรางกุล บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 355/46 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 0818838521 เชียงใหม่
5660057 สุโธ แต้มประสิทธิ์ ร้านตรังการไฟฟ้า 15/3 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 075225519 ทุ่งสง
5650045 ปรีชา แท่นประเสริฐกุล หจก.แสงทองโทรทัศน์ (สำนักงานใหญ่) 297 ม.1 ต.ท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 0814388741 เพชรบุรี