Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 2552 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6510051 ประทาน ภู่สุนทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนโปร (สำนักงานใหญ่) 139/1-2 หมู่ที่ 9 ต.รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 0934590029 เชียงราย
5630140 ชูตินันท์ สุมรรคา ร้าน ดีดี ดาวเทียม 33/13 หมู่ที่ 8 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดอยุธยา 13210 0890820188 ปทุมธานี
5630070 กัมพล มาศิริ บริษัท เส่งฮวด แอดวานซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 376/12 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 0862015536 สิงห์บุรี
6420060 ปิยวัฒน์ อัยแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชากรอิเล็คทริค 71/1 หมู่ที่ 8 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 0868604005 ร้อยเอ็ด
5860032 ประพันธ์ ศิริมหัทธนะกุล ประพันธ์วิทยุ (สำหนักงานใหญ่) 208 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 0814766465 ชุมพร
5860037 ธวัชชัย องค์ปรัชญากุล หจก.เจริญกิจไฮเทค 5/57 ถ.หมู่บ้านอวยชัย ต.ขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 0869486400 ชุมพร
6010045 ณธิดา เพชรสุยะ ปิ๊คนิคแซทเทิลไลท์ (สำนักงานใหญ่) 133 ม.10 ต.ศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 0881419199 เชียงราย
5620431 วุฒิชัย ภัคกมล ร้านไพศาลดาวเทียม 267 ม.1 ต.ไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 061-8941453/064-3596694 สุรินทร์
5860105 เนติพงศ์ ดำหนก เล็กดาวเทียม แม่ขรี 416/2 หมู่ที่ 1 ต.แม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93180 0895969746 หาดใหญ่
5810063 สุรัตน์ อภิวงศ์งาม แมงป่อง แซทเทิลไลท์ 834/151 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 0861993066 พิษณุโลก
5660144 วรางคณา ธีร์รัชชัยกุล เซ่งฮวดอีเล็คทรอนิกส์ 5/1 ต.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 081-7664103 หาดใหญ่
5930007 สมศักดิ์ ภุมรินทร์ - 480 หมู่ที่9 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 61110 0862061535 แม่สอด
5930603 วิรัช โพธิสาร ป็อกแป๊ก จานดาวเทียม 92/1 หมู่ 2 ต.หนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 0818527946 ปากช่อง
5920171 ดนุพล โคตรมิตร นาหัวบ่ออิเล็กทรอนิกส์ 31 หมู่3 ต.นาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190 0810596971 สกลนคร
6460003 มรุต ปริพัฒนานนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มสุวรรณการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) 780 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 075271096 ทุ่งสง
5630274 สมิทธ์ จันทีเทศ ร้านสมิทธ์การไฟฟ้า 521/9 ต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 0899698238 สุพรรณบุรี
5810190 พงษ์ศักดิ์ กองหอม - 195/2 ม.11 ต.ขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 0892650048 เชียงใหม่
6030397 พิเศษ พัฒนะเศรษฐกุล ไทเป 12/24 ต.ตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 0857125221 สิงห์บุรี
5831025 อัครวินท์ ขำขุด ห้างหุ้นส่วนจำกัด 111 พานิช 38 หมู่ 8 ต.แพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 สิงห์บุรี
6410043 สุรชัย ศรีคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟนอีเล็คทรอนิคส์ (สำนักงานใหญ่) 223/3 ม.4 ต.แสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 0817076739 แพร่