Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3199 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5860233 สุรินทร์ คล้ายมิตร - 72/71 หมู่4 ต.คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 0892943148 หาดใหญ่
5810175 บุญเรือง ธรรมนพ - 204 ม.4 ต.ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 0847394414 เชียงใหม่
5810150 ธีระศักดิ์ ต๊ะดี - 200/5 ม.5 ต.เหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 0837662913 เชียงใหม่
5820049 ธรรมกนก พิมพ์สักกะ ช่างเต็มเซอร์วิส 7 ม.14 ต.เสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 0892345028 อุดรธานี
5660319 สมพงศ์ กุจิ กุ้งการไฟฟ้า 12 ต.ทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 0844401229 โคกกลอย
5620434 สำรวย เฉื่อยรัมย์ ร้านตาเสาดาวเทียม 30 หมู่ที่9 ต.ตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 0850281559 สุรินทร์
6010143 วัฒนา น้อยหมอ เบตง คอมพิวเตอร์ 41/1 หมู่ที่ 2 ต.จันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270 0884749991 เชียงราย
5630565 สายชล สุวรรณภูเต ร้านช่างดำจานดาวเทียม 10/1 หมู่ 2 ต.ประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 0898041439 สิงห์บุรี
5910125 นพดล เพิ่มขึ้น เด่นดาวเทียม 61 หมู่5 ต.ปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 0857062969 แพร่
6030756 เมธี อุยนันทพิทักษ์ - 109/1 ม.3 ต.สามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 0984942128 สิงห์บุรี
5960113 ปิยะพงษ์ คงพันธ์ ปิยะพงษ์แซทเซอร์ไลท์ 137 ม.9 ต.นาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 0899716569 ทุ่งสง
6210028 ภูวดิท ดิฐศุภมาศ sniper cctv 501/147 หมู่ 3 ต.สันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 0818823768 เชียงใหม่
5850141 จรัญ ศรีสุวรรณ - 16 ม.7 ต.ดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 0894152708 บางแค
5630339 ศักดา สุวะเลิศ ศักดาจานดาวเทียม 112/74 ซ.เจริญพัฒนา7 แขวงบางชัน อำเภอคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510 0878306409 รามคำแหง
6010057 วิสุทธิ์ ส่องแสง - 91 ต.วัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0834800360 เชียงใหม่
5930464 ศรัณยพงษ์ อิ่มประสงค์ หจก.ออเอ็กซ์ตร้า 9/67 ม. 11 ต.เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา 13180 0860909350 ปทุมธานี
5950142 คำพันธุ์ คำบุรี มนตรีแอร์ 568 หมู่ 7 ถนนแม่สอด-ตาก ต.แม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0912957374 แม่สอด
6020409 ทศพร แซ่ฉั่ว กิ่งฟ้าเซลล์ 68 หมู่ 8 ต.แซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 0862454566 นครราชสีมา
6010167 เพลินพิศ ไพสิทธิศักดิ์ - 141/1 ม.3 ต.แม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 0817839227 เชียงใหม่
5620023 ทวีสุข งามพรม ต้อมดาวเทียม (โควต้าร้านสวัสดี) 42 ม.10 ต.ศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 0868514933 ขอนแก่น