Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3096 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6510022 เษกสันต์ โนสัก หจก.อชิระ เทคโนโลยี 143/8 หมู่ 5 ต.สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 0838607722 เชียงใหม่
5820336 ปรีชา หอมเย็น ร้าน ดอนมดแดง 72 ม. 9 ต.ดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 0900152830 อุบลราชธานี
6420012 ฉลอง จันทร์นนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กกค้อการไฟฟ้า 2020 (สำนักงานใหญ่) 130 ม.11 ต.นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 0933842488 เลย
5650019 นิรุจ อังศุสิงห์ เอ็น บี ซี ซาวด์ 434/4-8 หมู่6 ถ.แม่สอด-อุ้มผาง ต.มหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0812580549 แม่สอด
5640011.1 มานิต ทองเผือก บริษัท รุ่งเรือง 888 จำกัด 45/2 หมูบ้านธนาสิริวิลเลจ ม.3 ต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 0856062420 กบินทร์บุรี
5850071 บอย ประดับมุข บ้านโป่งจานดาวเทียม 62/98 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 0872569150 พุทธมณฑลสาย5
5860431 ธัญญพัทธ์ ธนเศรษฐทวี เอวีแซท ภูเก็ต 51/42 ม.2 ถ.เทพอนุสรณ์ ต.วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0908697778 โคกกลอย
6130130 ทนงศักดิ์ บุญฉิม เอชบีคอมพิวเตอร์ 85/10 หมู่ 6 ต.หนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 0911123776 สิงห์บุรี
5820419 ทองเปื้อง พิพัฒน์บริภัณฑ์ บจก.บ้านไผ่การไฟฟ้า 229/6-9 หมู่ที่ 2 ถ.สุขาภิบาล2 ต.ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 0868622734 ขอนแก่น
5820181 เดชา รัตนพลแสน - 5 ม.15 ต.ห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 0801949366 ร้อยเอ็ด
5620202 ดวงกมล อ่อนจงไกร ดวงกมลการไฟฟ้า 90/1 ม.1 ต.ม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 0819742392 สกลนคร
6520010 วุฒิชัย อัครยลโยธิน บริษัท เสรีอิเลคทริค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 หมู่ 14 ต.นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 0895777575 เลย
5930378 อะฮะหมัด โกสินทร - 27 อ่อนนุช53 แยก1-3 แขวงประเวศ อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0816166297 รามคำแหง
6030786 ภิภพ คำระภี - 245 ม.7 ต.หนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 0899662901 กำแพงเพชร
5650048 สมศักดิ์ หลวงสุนทร ตี๋โทรทัศน์แอร์แอนด์ซาวด์ 275/3 ม.5 ต.วังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 0810097144 เพชรบุรี
5630152 พยอม อาสมาน ชาละวันอิเล็กโทรนิคส์ 4/456-7 ต.ในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 0878499610 พิษณุโลก
6030749 ชาคริต หอมนารี รุ่งเรืองทรัพย์สาขา3 419 ม.1 ต.หนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 0814256959 เพชรบูรณ์
5610148 ธีรพล ธีรไชยวุฒิ พะเยาโซล่าเซลล์&เซอร์วิส 324 ม.8 ต.ดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 0857091865 เชียงราย
5860579 มัทนา เอี่ยมปิยะ ไชยาวิทยุ 124 ถ.วิจิตรภักดี ต.ตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 0805218798 สุราษฎร์ธานี
5830246 ศักย์ศรณ์ ปัญญะเวศย์ หวังศิริเวศย์เซอร์วิส 38 ซอยวัดเวฬุนาราม 18 แขวงดอนเมือง อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 0863425853 บางคูวัด