Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 2831 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5610250 บัญชา ศิริสาลี ร้องกวางอิเล็คทรอนิคส์ 108 หมู่ 3 ต.ร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 0813871781 แพร่
5620054 วิโรจน์ ธนโชคหิรัญกุล ร้านวิโรจน์อิเล็กทรอนิกส์ 89 หมู่ที่ 2 ต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 0819674779 เพชรบูรณ์
5650094 วินัย สัตบุษ โชคชัยการไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ 7 หมู่ที่1 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 0898130313 เพชรบุรี
6620013 ธำมรงค์ ยางศรี - 467 ม.2 ต.บ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0923245081 ขอนแก่น
5610148 ธีรพล ธีรไชยวุฒิ พะเยาโซล่าเซลล์&เซอร์วิส 324 ม.8 ต.ดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 0857091865 เชียงราย
5860326 สุธานนท์ ไพรสุวรรณ เจมส์จานดาวเทียม 2/4 หมู่ที่ 1 ถ.พิศาล ต.ย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 0876281522 ทุ่งสง
5830100 สายรุ้ง โตคล้าย ร้านสายรุ้งอิเลคทรอนิกส์ 36/12 หมู่ที่ 4 ต.คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 0874975478 ปทุมธานี
5660141 วิทยา สุวรรณมณี ร้านโอ-สตาร์ นาทวี 125 ม.6 ต.นาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 0918460739 หาดใหญ่
5830528 ประกิต พานบิน ร้านเพชร 62 ช.สุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางประกอก อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 0843324231 บางแค
6530009 มาริสา พ่วงเชย ช.ชะวารากิจ 2022 (สำนักงานใหญ่) 277,279 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 0816042984 เพชรบูรณ์
5821037 สิปปกร เป้าทอง วังน้อยจานดาวเทียม 366(pd3-4) อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 18140 0873664888 ปทุมธานี
5630248 สามารถ จักจินดา หจก.วีแคร์ เซอร์วิส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 289 ม.10 ต.หนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 0871221961 ปทุมธานี
5810190 พงษ์ศักดิ์ กองหอม - 195/2 ม.11 ต.ขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 0892650048 เชียงใหม่
5610206 มานะ สว่างวัฒนกุล หจก.บ้านจันทร์พานิชย์ 134 ม.3 ต.บ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130 0828887066 เชียงใหม่
5660064 ทัศน์พล กาญจนสุวรรณ ร้านศิริวัฒน์เซ็ทเทลไลท์ 79/17 ต.ชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 0656457535 ทุ่งสง
5630542 ถาวร จุ่นขจร เหรียญถาวรการไฟฟ้า 33/441 ม.4 ต.ท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 0814940601 บางแค
5860411 นิคม ชูเพ็ชร คมอิเล็กทรอนิกส์ 5/4 ม.2 ต.ถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 0896513846 โคกกลอย
5660210 มนตรี มีกุศล ร้านวินดาวเทียม 62/3 ม.4 ต.ชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 0817886365 ชุมพร
5630466 อุดม เที่ยงอารมณ์ ร้าน อุดม อิเล็คทรอนิคส์ 84 ต.บึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 0875156035 ปทุมธานี
5820833 สุดตา ผาเวช - 139 ม.4 ต.ห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 0988590395? กบินทร์บุรี