Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3199 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5910339 ภูดิศ สิทธิมา - 81 ม.10 ต.บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 0956971690 เชียงใหม่
6120048 ภัทรพล แก้วมณี - 101 ต.ถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 0900405756 นครราชสีมา
5830558.1 ศุภกิจ ปานเจริญ บริษัท สโตร์เท็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20 ซ.รามคำแหง2 ซ.23 แขวงดอกไม้ อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 020480887 รามคำแหง
6130017 สุวรรณา ศรีใส - 67/212-214 ซ.พระราม 3 ซ.75 แยก 7 แขวงช่องนนทรี อำเภอเขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 0954461146 บางแค
6020402 วราลักษณ์ สุระถิตย์ - 226 ม.3 ต.พระธาตุบังบวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100 0808957366 อุดรธานี
6120079 ประภาพร จันภิรมย์ ซุปเปอร์แซท 62/1 ม.8 ต.โนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 044264712 นครราชสีมา
5830042 อุทัย เวียนวิวัฒน์ บริษัท อุทัยทีวีแซท จำกัด 150 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 0813186320 รามคำแหง
5610110 นพดล พุกอินทร์ บริษัท แซท 108 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 290/5 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 0813240695 แพร่
5810025 นิตยา จันภูเขียว บจก.อรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล(สำนักงานใหญ่) 497 ถนนเจริญราษฏร์ ต.ในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 63110 0819711803 เชียงใหม่
6340020 ถาวร ไชยวาที คอมเทลแซทจำกัด 232/10 ม.1 ต.แสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 0903818176 ระยอง
6020422 ประหยัด แจงกลาง - 45 หมู่ 3 ต.ศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 0895835141 นครราชสีมา
5830043 ภูเบศ จงผดุงสัตย์ บริษัท แหลมทองอิเล็คทริค กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 135/3 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรม์สพน์ อำเภอเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 0929566428 บางแค
6120304 บัวหา เรียนไธสง - 1722 หมู่1 ต.หัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 30000 0862615513 นครราชสีมา
5820055.1 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ บริษัท พีพี ไฟเบอร์ โฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1444/35 หมู่ที่ 13 ต.จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 043255444 นครราชสีมา
5640011.1 มานิต ทองเผือก บริษัท รุ่งเรือง 888 จำกัด 45/2 หมู่3 บ้านธนาสิริวิลเลจ ต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 0856062420 กบินทร์บุรี
6220122 อุเทน บุญหลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังสะพุงแอร์ (สำนักงานใหญ่) 521 ม.9 ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 0980970918 เลย
5920044 สงบ บัวนาค - 337/6 หมู่1 ต.ธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 0821581599 นครราชสีมา
5860031 อุมาพร แก้วทวี หจก. สันติดาวเทียม ( สำนักงานใหญ่ ) 54/8 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 0623299971 โคกกลอย
5860511 กิติศักดิ์ จรรย์ทัน - 7 ม.4 ต.คลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 0926625144 สุราษฎร์ธานี
5810025.4 นิตยา จันภูเขียว บริษัท อรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) 641/15 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 63110 0819711803 กำแพงเพชร