Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3955 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5830455 ชัยณรงค์ ทรัพย์สุริจ เจ.พี แอร์ 38 ม. 5 ต.เจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดอยุธยา 13150 0924384242 ปทุมธานี
5610285 ธงชัย ขันนา ทีโฟน 244 ต.ศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 0801310280 เชียงใหม่
5860325 สิทธิพร เพียวอยู่ - 164 ถ.ทุ่งสง-นคร ต.ปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 0896632368 ทุ่งสง
5860583 เลิศระพี ตู้เชื้อ เลิศการไฟฟ้า 112/1 ม.1 ต.ป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 077228638 สุราษฎร์ธานี
6010106 นราธิป สมบูรณ์ Somboon Electronic 233 ม.26 ต.ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160 0834715247 เชียงใหม่
5810349 นคร ก๋าใจ ผางามอิเล็คทรอนิกส์ 192 หมู่ 4 ต.ผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 0821903080 เชียงราย
5830083 นพดล น้อยใหม่ - 86/2 ม.4 ต.หัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 0824058472 กำแพงเพชร
5650134 เอกอนันต์ บุญมี เอกอนันต์ อิเล็กทรอนิกส์ 122/10 ต.ดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 0811901279 พุทธมณฑลสาย5
5960103 ดำรงค์ ชิราพร ศูนย์จำแหน่ายพีเอสไอทุ่งสง 1/1 ม.2 ต.คานกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 0872716282 ทุ่งสง
5910280 สุขี อาษาพนม อิเลคทรอนิคส์เวลล์ 295/23 ม.6 ต.สันผักหวาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 0897562902 เชียงใหม่
6260001 คเณศ รอดไทย - 58/1 หมู่ที่2 ถ.บ้านนา-ทุ่งเตา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 0980768752 สุราษฎร์ธานี
6050095 เชาวฤทธิ์ กิตติหาญ - 153 ม.7 ต.แม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0953329988 แม่สอด
5920704 นพรัตน นาชารี เด่นอิเล็ตทรอนิคส์ 62 ม.1 ต.อูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220 0813754173 อุดรธานี
6250001 ชาติชาย พลเยี่ยม ธนชัยกิจเจริญวัฒนา 427 ม.1 ต.พบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 0872070750 แม่สอด
5920261 ขวัญประชา สาฤทธิ์ ขวัญเจริญแอร์เซอร์วิส 676 ม.5 ต.น้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 0971391866 อุบลราชธานี
5920104 จำปา เกิดเดช - 76 ม.5 ต.ใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330 0883364335 ขอนแก่น
6330019 มนัส ทูโคกกรวด - 668 ม.1 ต.ท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 0818887590 เพชรบูรณ์
5620172 พงศธร ศรีสะอาด กอบกิจเจริญ 12 ม.3 ต.ภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 0847975397 เลย
5620285 ผา เสนาะเสียง ร้านศิริอิเล็คทริค 19 หมู่13 ต.กุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 0801617419 อุบลราชธานี
6320056 บุญส่ง สุพรหม - 227 หมู่ที่4 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 0650686573 สกลนคร