Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3228 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5830702 วิชิต ถูกชัยภูมิ แจ๊คดาวเทียมอิเล็คทรอนิกส์ 210/8 ม.2 ต.อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 0877015706 พุทธมณฑลสาย5
5840019 มรกต โสภาวัตร - 29/1 ม. 7 ต.อ่างศรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 0881156879 อุบลราชธานี
5840048 บัญชา อัญชาสัย บัญชา อิเล็คทรอนิกส์ดาวเทียม 108/2 หมู่ 11 ต.ตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 0867642330 ระยอง
5840053 ชัยอานันท์ จินดาแก้วมณี เล็กดาวเทียม 102/3 หมู่ 5 ต.หอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 0828420660 ระยอง
5830930 ยุทธนา สุคนธา ยุทธจานดาวเทียม 550/21 ม.3 ต.โพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 0819025027 พิษณุโลก
5830397 พรเทพ แสงตะวัน จินนี่อิเล็กทริคเซอร์วิส 434/3 ม.1 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 0917320699 พิษณุโลก
5830347 เกรียงศักดิ์ เวียงสาม พญาแมนอิเลคทริค 54/1 ม.6 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 0839187747 พิษณุโลก
5830473 สุรสิทธ์ หมวกชา - 9/822 ม. 4 ต.คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 0890665157 ปทุมธานี
5830238 วิทยา เลียวตระกูล ธนภัทร 21 ม.5 ต.ธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 0811910990 พุทธมณฑลสาย5
5830102 ณัฐปกรณ์ ศรีหูต ชนะดาวเทียม 88 หมู่ที่ 2 ต.ศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 0625514579 ปทุมธานี
5610170 เอกกมล เกษมสุข ร้านเอกอิเล็กทรอนิกส์ 151 ต.เจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 0821955372 เชียงราย
5610162 สมหวัง ใจแปง ร้านสมหวังอิเล็กทรอนิกส์ 297 หมู่ที่ 16 ต.ม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 0810322758 เชียงราย
5620223 บุญเสริม แสงศรี จานดาวเทียม 57/2-3 หมู่ 1 ต.ชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 0860694897 ร้อยเอ็ด
5620214 เกรียงศักดิ์ แก้วสระคู ก.พาณิชย์ 225 ม.2 ต.ท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 0895789007 สุรินทร์
5620111 พรชัย คงบุญ ร้านพรชัยการไฟฟ้า 34 ม.1 ต.ปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220 0898449634 สุรินทร์
5620077 มานพ ธรรมวัฒน์ ร้าน บี.เอ็น.พี แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 181/68 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 0818787752 นครราชสีมา
5630322 พงษ์เทพ ภูมิโคกรักษ์ ช.เล็ก แซทเทิลไลท์ 1027/189 หมู่ 3 แขวงบางปะกอก อำเภอราษฏร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 0863137784 บางแค
5630169 เพิน ปานหนู PP.Electronics 116/9 ม.8 ต.ท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 0817853771 พิษณุโลก
5620435 สิงฤทัย เหลาทอง ร้านสิงห์อิเล็กทรอนิกส์ 217 ต.ทรัพพระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 0878125596 สุรินทร์
5620471 เอกภาพ สุภาพันธ์ ร้าน ช.ยิ่งเจริญเซอร์วิส 109 ม.3 ต.คูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 31530 0934546185 สุรินทร์