Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3571 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6120052 พัชรพงศ์ นาสาลี หจก. ไอเน็คซ์ เอ็นจิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่) 4/15 ซอยสุขสันต์ ต.ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 0935419362 นครราชสีมา
5830800 ธนกร พลอยสุกใส ศูนย์บริการ PSI สุพรรณบุรี 44/6 หมู่ 7 ต.โพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 0810085852, 0924894214 สุพรรณบุรี
5860174 สาการิยา สะแปะอิง - 7/2 หมู่4 ต.กาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120 0819636110 หาดใหญ่
5610183 ชาติชาย สิทธิพงศ์ บ้านพระนอนจานดาวเทียม 266/4 ม.5 ต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 0899995310 เชียงใหม่
5820472 วาทิน ปราบพาล กลางใหญ่ดาวเทียม 353 ม.1 ต.กลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 0880607988 อุดรธานี
6030785 โสด แสงอินทร์ - 100/3 หมู่ 1 ต.สระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 0844930108 กำแพงเพชร
5820868 ปนัดดา วงษ์ภูทอน - 176/4-5 ม. 18 ต.ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 086-9065994 ปทุมธานี
5950050 ณัฐพงษ์ บุญตาปวน - 1033 หมู่ที่ 9 ต.แม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0854126186 แม่สอด
5810433 จำลอง ทาแสง ทันการณ์ ดาวเทียม 159 หมู่2 ต.ผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 0871778221 แพร่
5860474 สมชาย สุนทรีลักษณ์ ต้นขนุนอิเล็กทรอนิกส์ 148/1 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 0816260644 หาดใหญ่
5960135 ประยูร พงศ์ประพันธ์ ร้านมีชัยธุรกิจ 50/2 ม.1 ต.ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 0833881737 สุราษฎร์ธานี