Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3505 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6020160 ศุภชัย คงระกำ - 154 ม.8 ต.ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 0985125741 อุดรธานี
6020108 คมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญ หนองบัวอิเล็กคอมโฟน 99 หมู่ 11 ต.กุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 0936425636 เลย
6120259 กฤษฎา กลางโยธี - 42 หมู่ 1 ต.บ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0883084552 อุดรธานี
6120260 นราวุฒิ พานพินิจ - 63 หมู่ 10 ต.บ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0910605480 อุดรธานี
6150007 สมศรี ลิบลับ - 11 ซ.1 หน้าสนามกีฬา ต.ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 0899198796 เพชรบุรี
6130194 ทนง บุญน้อย เต่าทองการไฟฟ้า 149 ม.12 ต.วังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 0823999496 กำแพงเพชร
6040046 เวนิช รวมทรัพย์ ทรัพย์เจริญแอร์ 90 ม.10 ต.ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 0895156016 กบินทร์บุรี
6050041 เอกราช เหมือนรุ่ง มิสเตอร์เซอร์วิส 41 ม.4 ต.ทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 0983920106 สุพรรณบุรี
5940103 เชิดศักดิ์ ตระกูลพิศาลชัย หนึ่งเจริญยนต์ 115 ม.5 ต.ป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 0865192442 ระยอง
5950059 สุชาติ พุธพริ้ง ช่างชาติรับซ่อม 124 หมู่15 ถ.รางบัว ต.รางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70180 0983432189 เพชรบุรี
5950060 มนตรี ถ้ำแก้ว ช่างมนตรี 35 หมู่2 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 77170 0810084493 เพชรบุรี
5950041 นัฏสิทธิ์ ปุ้มแสง ออโต้อิเล็คทรอนิกส์ 2/16 ถ.แม่สอด-แม่ตาว ต.แม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0931784653 แม่สอด
5950067 องอาจ รักเหลือ - 34/13 หมู่4 ต.บ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 0941177466 เพชรบุรี
5920263 ลำไพ สกุลงาม ช่างอิสระ 356/6 ม.6 ต.ดุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130 0933900797 อุบลราชธานี
5920278 สมคิด มุกดาหาร คิดดาวเทียม 157 ม.9 ต.จรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 0857652461 อุบลราชธานี
5920267 สายันต์ สายสั้น ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 258 ม.7 ต.เสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 0895192300 อุบลราชธานี
5910171 สมคิด โนราช ขุนตาลอิเล็กทรอนิคส์ 323 หมู่ที่ 7 ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340 0833595200 เชียงราย
5910331 ทิวากร ใจยาใหญ่ - 70/1 ม.11 ต.บ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180 0884315949 เชียงใหม่
5910279 สิงห์คำ กันชนะสุวรรณ - 49 ซ.6 (ถนนแก้วนวรัฐ) ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0861845595 เชียงใหม่
5920054 คงศักดิ์ พลพุทธา ร้าน พงษ์เจริญ 2 ม.3 ต.นาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 0934627914 ขอนแก่น