Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 2831 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5910189 ธีรวัตร แดงโน เอที เพาเวอร์ 874/3 ถ.พ่อขุนเม็งราย ต.เวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 0815315169 เชียงราย
5610039 พิเชฐ พันธุรัตน์ พิเชฐอิเล็กทรอนิคส์ 96 ถ.ช้างคลาน(ป่าแดด) ต.ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 0869217150 เชียงใหม่
6050066 รุ่งทิพย์ ตรีสอน - 205 หมู่ที่ 3 ต.สระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 0814248708 สุพรรณบุรี
6010180 วิรมล ปะทิ เกรทวัน 36 หมู่5 ต.จอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 080751499 แพร่
6320127 ประชา พันธ์ธรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป การไฟฟ้า 2999 (สำนักงานใหญ่) 406/21 ม.9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 0813083495 ปากช่อง
5960094 ศรายุทธ สังยวน - 59 ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92000 0849929342 ทุ่งสง
5910090 สมคิด นันทิยา - 54 หมู่2 ต.ช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 0860457923 แพร่
5860538 เดชา จิตมังกรณ์ หจก.เพื่อนคอมแซท 69/37 มบ.รินทอง (ประดู่2) ม.3 ต.วัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 0897273958 สุราษฎร์ธานี
5860215 สุวัฒน์ ศรีประวรรณ TPเทคนิค 166/1 หมู่13 ต.บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84190 0805380987 สุราษฎร์ธานี
5630213 สมพร อินทร์วงษ์ - 90 หมู่ที่ 9 ต.บางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 0819911527 สิงห์บุรี
5810116 ณัฐจักร์ จุลลัษเฐียร เทคโนแอร์เอ็นจิเนียริ่ง 149/6 ม.4 ต.สันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 0896362386 เชียงใหม่
5810176 บุญฤทธิ์ สุนันทารอด - 43 ม.8 ต.หนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 0861795649 เชียงใหม่
5820013 สราวุฒ ลาดโลศรี ต้อม ดาวเทียม 12/2 หมู่ที่ 2 ต.จันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 0844969990 ปากช่อง
5810303 อำนวย มหาวัน ฟ้าฮ่ามดาวเทียม 154/13 ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0866585404 เชียงใหม่
5820103 คูณทรัพย์ สุภนาม ร้านคูณทรัพย์ 133 ม. 4 ต.หนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 0908245029 อุบลราชธานี
5830656 เสถียร เกษางาม เสถียรการช่าง 29/1134 ม.6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 0819163870 บางแค
5910282 สุรกิต ขำชัยภูมิ - 20/5 ม.2 ต.ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 0841728617 เชียงใหม่
6420039 อภิรักษ์ พงษ์สะเดา - 93 ม.6 ต.หนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230 0909182642 เลย
6010208 วีรชาติ แพะคำ - 32/2 หมู่6 ต.แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 0903164054 แพร่
5820532 ศุภชาติ วงศ์กาไสย บริษัท เอสเอสเอส เน็กส์จำกัด(ช่างที่ร้าน) 600/8 ถ.ใจผาสุข ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 042731119 สกลนคร