Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3742 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
6020386 อานนท์ อภิชัย ชัย ซัพพลาย แอนด์เซอร์วอส จำกัด 595/5 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 0642956253 สุรินทร์
6020458 พีระพันธ์ แย้มแก้ว จีรนันท์คอม 173 หมู่ 14 ถ.เลย-นาด้วง ต.นาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 0833414151 เลย
5820077 กัลยา สิงห์ทอง ร้านรวงข้าวดาวเทียม 229/119 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0877720068 อุดรธานี
5860048 จักรพงศ์ ชูลี ไก่เซอร์วิสแอล 92/1 หมู่2 ต.ไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260 0895888270 ทุ่งสง
6020283 รัฐชานนท์ บุญเกิด - 421ม.7 ต.หนองบัว อำเภอเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี 40260 0918609885 ขอนแก่น
5660432 สินชูศักดิ์ พงษ์จีน ถาวรการค้า 213 ม.1 ต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130 089-2969149 หาดใหญ่
5860383 อัฑฒ์ รองเรือง เอ.เอ็น.ซี.เซอร์วิส 331 ม.1 ต.ห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 93000 0856406341 สุราษฎร์ธานี
5930050 สุชาติ ชมโลก - 6 ม.6 ต.ท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110 0894601000 พิษณุโลก
6010064 ปราโมทย์ จงตรอง - 114 ม.6 ต.บ้านกาด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 50300 0861820875 เชียงใหม่
6030796 อุดมเดช แก้วฤทธิ์ - 227 ม.6 ต.นาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 0925629401 กำแพงเพชร
5930326 ประยุทธ์ ชิณธรรม - 110 หมู่6 ต.ย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 10120 0925860736 กบินทร์บุรี
5910279 สิงห์คำ กันชนะสุวรรณ - 49 ซ.6 (ถนนแก้วนวรัฐ) ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0861845595 เชียงใหม่
6060078 กิตติศักดิ์ นพภาภาคย์ - 82 ม.6 ต.นาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 0878371414 หาดใหญ่
6030751 สุรเดช เกตุสุวรรณ์ - 69 ม.11 ต.วังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 0859793926 เพชรบูรณ์
5950037 สิทธิศักดิ์ กันทะวงค์ MK การไฟฟ้า 2 หมู่11 ถ.บรูพา ต.แม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0932152124 แม่สอด
5810137 ธนัญชัย วงษ์โสมะ - 148/1 ม.3 ต.มะเขือเจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 0861850972 เชียงใหม่
5620573 สายฝน ต้นโพธิ์ นากลางซาวด์แอนด์เซอร์วิส 126 หมุ่ 1 ต.นาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 0810080416 เลย
5950041 นัฏสิทธิ์ ปุ้มแสง ออโต้อิเล็คทรอนิกส์ 2/16 ถ.แม่สอด-แม่ตาว ต.แม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0931784653 แม่สอด
6360038 ศุภชัย ตรัยวรัญญู บริษัท พี.พี.ซี.ออโตเมชั่น จำกัด 331/38 ม.4 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 0980156988 สุราษฎร์ธานี
5950047 สุรชัย คำวาส ไน๊ตเอนทีเซอร์วิส 170 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0918393448 แม่สอด