Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 2435 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5620283 ประดิษฐ์ ใหญ่ปราม ร้านชัยประดิษบ์ซาวด์ 52หมู่1 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 0878252284 อุบลราชธานี
5930653 ณรงค์พร คำพูล นภาแอร์ แอนด์ อิเล็คทริค 445 หมู่5 ต.ไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 0907479608 กำแพงเพชร
5610090 อภิวัฒน์ พนาลัย กมล พนาลัย 301/1 ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 0860431977 แพร่
5620269 เสถียร กุลสุวรรณ์ เหรียญชัยเฟอร์นิเจอร์ 134 ม.11 ต.บ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 0872186772 สกลนคร
5660211 รัตนะ หนูพรมจันทร์ ร้านปาล์มแซทเทิลไลท์ 361 ม.6 ต.หินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 0833922235 ชุมพร
5620218B สบี หิงงาม ร้านตาไทยดาวเทียม 14/1 ม.4 ต.เทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 0821344068 สุรินทร์
5920342 ทวี บุสภาค ร้านรุงทวีอิเล็กทรอนิคส์ 216 ม.1 ต.โคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 0933292299 อุบลราชธานี
5640038B นิรมิตร จันทปากดี ร้านคลีนิคดาวเทียม 326 หมู่ที่1 ต.ชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 0860280475 ระยอง
6460003 มรุต ปริพัฒนานนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มสุวรรณการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) 780 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 075271096 ทุ่งสง
5620082 สมบัติ แสนมี สมบัติแซทเทิลไลท์ 244 หมู่ที่3 ต.นิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 0821574117 นครราชสีมา
6510062 สมควร โนราช ขุนตาลอิเล็กทรอนิกส์ 323 หมู่ที่ 7 ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340 0835654193 เชียงราย
5830034 พิชาชาญ เอกตระกูลชัย บริษัท บี.ดี.คอมมูนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 792/24-25 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 0863399463 ปากช่อง
5820914 ประสิทธิ์ ลาภมูล - 95 ม.17 ต.สีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0979516432, 043030204 ร้อยเอ็ด
5660099B วราวุธ ไกรษร ร้าน VKเซลส์&เซอร์วิส 1/5 หมู่ที่ 4 ต.กระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 0897266456 สุราษฎร์ธานี
5830041 อุทุมพร รักบ้านเกิด ช.ชัยชนะ (นางอุทุมพร รักบ้านเกิด) 129 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 0818428166 รามคำแหง
5840006B.2 ปิยะวรรณ คำกลาง เจ อาร์ อาร์ แซท 187 หมู่ที่1 ต.ไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 0819422692 กบินทร์บุรี
5620431 วุฒิชัย ภัคกมล ร้านไพศาลดาวเทียม 267 ม.1 ต.ไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 061-8941453/064-3596694 สุรินทร์
5960016 วัชรินทร์ ชูช่วย 39 หมู่ 3 ต.คูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 0817483220 หาดใหญ่
5620335 บัญชา สมเหล็ก เอเชีย อิเล็กทริค 11 ม.2 ต.นางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 0819655613 ขอนแก่น
5620023 ทวีสุข งามพรม ต้อมดาวเทียม (โควต้าร้านสวัสดี) 42 ม.10 ต.ศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 0868514933 ขอนแก่น